Strona główna / Ogłoszenia / Piłkarzyki na wesoło – czekamy na Twoją drużynę!

Piłkarzyki na wesoło – czekamy na Twoją drużynę!

Kultowe „Piłkarzyki na wesoło” już wkrótce podczas Dni Debrzna!

Wesołe rozgrywki odbędą się 15.07.2022 r. (piątek) o godz. 17:00.

Nie czekaj i zapisz się już dziś u Marty Rusin tel. 604-231-328
Na drużyny czekamy do 14.07.2022 r. !!

  1. Piłkarzyki na wesoło – gra inspirowana piłkarzykami stołowymi.
  2. Jedna drużyna składa się z 5 zawodników (od lat 16).
  3. Wyobraź sobie, że zamieniłeś się w figurkę piłkarzyka zamocowanego na drążku .
  4. Musisz cały czas trzymać się drążka i razem z nim się przesuwać (prawo, lewo), żeby kopnąć piłkę.
  5. Z zawodnikiem przy drążku należy współpracować i utrzymać synchronizację w celu dobrej organizacji ruchowej.
  6. Dla zwycięzców nagrody rzeczowe!

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu