Strona główna / Gmina / Piękna Wieś Pomorska 2020 – zmiana terminu etapów konkursu

Piękna Wieś Pomorska 2020 – zmiana terminu etapów konkursu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego informuje, że uległy zmianie terminu konkurs „Piękna Wieś Pomorska 2020”. Komisje gminne w terminie do 30 czerwca br. zgłaszają laureatów etapu gminnego do etapu powiatowego, a komisje powiatowe do 31 lipca 2020 r. przesyłają poprzez platformę ePUAP prezentacje multimedialne laureatów powiatowych do etapu wojewódzkiego. Wojewódzka komisja konkursowa, na podstawie przesłanych zgłoszeń, opisów wsi i zagród oraz prezentacji ze zdjęciami, dokona oceny oraz sporządzi protoków do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Zmieniony regulamin