Strona główna / Edukacja / Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych

Burmistrz Debrzna ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2021 roku przez organizację i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zarządzenie Burmistrza
Ogłoszenie Burmistrza

Załączniki:
OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO (wersja edytowalna)
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO (wersja edytowalna)

Oferty należy złożyć do 24.03.2021 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Debrznie.

 

Ogłoszenie jest dostępne na stronie www.bip.debrzno.pl w zakładce „Współpraca z organizacjami”.