Strona główna / Burmistrz / Ostatni etap prac na ul. Traugutta w Debrznie !

Ostatni etap prac na ul. Traugutta w Debrznie !

Wkrótce rozpocznie się ostatni etap prac na ulicy Traugutta w Debrznie. Mimo dużego opóźnienia, które wynikało z problemów z budową kanalizacji deszczowej oraz kolizjami z istniejącą siecią wodociągową, wkrótce rozpoczną się prace mające na celu przygotowanie podbudowy nawierzchni. Prace na ulicy Traugutta i ul. Harcerskiej zakończą się jeszcze jesienią. Decyzja o rozpoczęciu kolejnego etapu – czyli przebudowy ul. Kościuszki, zostanie podjęta dopiero po ocenie warunków pogodowych oraz możliwości szybkiego zakończenia prac. Ważnym warunkiem rozpoczęcia prac będzie także pełna przejezdność ul. Traugutta. Aby nie powtórzyły się kilkumiesięczne utrudnienia, które wystąpiły na ulicy Traugutta, prace na ul. Kościuszki będą prowadzone dopiero po konsultacjach pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich – inwestorem, firmą Strabag – głównym wykonawcą oraz Urzędem Miasta i Gminy Debrzno. Jeżeli będą trudne warunki atmosferyczne to prace będą przeprowadzone dopiero wiosną przyszłego roku. Podstawowym warunkiem kontynuowania prac jest ich jak najmniejsza uciążliwość dla mieszkańców Debrzna.