Strona główna / Gmina / Osobowość prawna i wsparcie finansowe dla KGW

Osobowość prawna i wsparcie finansowe dla KGW

Informujemy, że zgodnie z przyjętą przez Sejm RP ustawą o KGW, na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło i ma obowiązek wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wówczas zyskuje osobowość prawną. Poza tym ustawa zakłada możliwość ubiegania się o dotacje. Wszystkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://www.kobietygospodarnewyjatkowe.pl/ oraz w poniższych załącznikach:

– Informacje KGW