Strona główna / Burmistrz / Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji na budowę studni wierconych

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji na budowę studni wierconych

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji na budowę studni wierconych

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza:
Z dniem 1 września 2015 r. rozpocznie się nabór wniosków o udzielenie dotacji na budowę studni wierconych dla osób fizycznych. Termin składania wniosków o dotację z budżetu gminy w 2015 roku do 30 września 2015 roku.
Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich składania. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi określone Uchwale Nr 66.XVI.2015 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 6 lipca 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r. poz. 2353 ze zm.)
Sposób złożenia wniosków
Wnioski o udzielenie dotacji, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać drogą pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w dniach pracy urzędu, w godzinach urzędowania, lub przesłać na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Debrznie
ul. Traugutta 2
77-310 Debrzno

Dla wniosków przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich, itp. za dzień wpływu wniosku uważa się dzień i godzina wpływu przesyłki do siedziby Urzędu.
Składany wniosek o dofinansowanie musi spełniać następujące wymogi:
• być złożony w postaci wypełnionego formularza wniosku określonego
w załączniku do Uchwały Nr 66.XVI.2015 Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 6 lipca 2015 r.
• zawierać załączniki wymagane i wskazane w wyżej wymienionej uchwale:
Wzory wniosków dostępne są:
• na stronie internetowej: www.debrzno.pl
• w sekretariacie Urzędu (I piętro – pokój nr 1)
Informacje dodatkowe można uzyskać w pokoju nr 14 – Anna Ziarnek
lub pod numerem telefonu: 59-83-35-351 wew. 24

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno
Wojciech Kallas

SPRAWOZDANIE.doc

UCHWAŁA

wniosek

ZMIANA UCHWAŁY