Strona główna / Miasto i Gmina / Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji na budowę studni wierconych i zbiorników bezodpływowych

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji na budowę studni wierconych i zbiorników bezodpływowych

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji na budowę
studni wierconych i zbiorników bezodpływowych

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza:

Z dniem 1 marca 2016 r. rozpocznie się nabór wniosków o udzielenie dotacji
na budowę studni wierconych i szczelnych zbiorników bezodpływowych dla osób fizycznych. Termin składania wniosków o dotację z budżetu gminy w 2016 roku
do 31 marca 2016 roku.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich składania. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi określone Uchwale Nr 106. XXIV.2015 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 30 grudnia 2015 r.

Sposób złożenia wniosków

Wnioski o udzielenie dotacji, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać drogą pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i  Gminy
w Debrznie. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w dniach pracy urzędu,
w godzinach urzędowania, lub przesłać na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Debrznie
Traugutta 2
77-310 Debrzno

Dla wniosków przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich, itp. za dzień wpływu wniosku uważa się dzień i godzina wpływu przesyłki do siedziby Urzędu.

Składany wniosek o dofinansowanie musi spełniać następujące wymogi:

  • być złożony w postaci wypełnionego formularza wniosku określonego
    w załączniku do Uchwały Nr 106.XXIV.2015 Rady Miejskiej w Debrznie
    z dnia 30 grudnia 2015 r.
  • zawierać załączniki wymagane i wskazane w wyżej wymienionej uchwale:

Wzory wniosków dostępne są:

Informacje dodatkowe można uzyskać w pokoju nr 14 – Anna Ziarnek
lub pod numerem telefonu: 59-83-35-351 wew. 24

ogłoszenie: ogłoszenie