Strona główna / Gmina / Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji na budowę studni wierconych i zbiorników bezodpływowych

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji na budowę studni wierconych i zbiorników bezodpływowych

Z dniem 1 września 2020 r. rozpocznie się nabór wniosków o udzielenie dotacji  na budowę studni wierconych i szczelnych zbiorników bezodpływowych dla osób fizycznych. Termin składania wniosków o dotację z budżetu gminy w 2020 roku do 30 września 2020 roku.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich składania. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi określone w Uchwale Nr 106. XXIV.2015 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 30 grudnia 2015 r.

Sposób złożenia wniosków:

Wnioski o udzielenie dotacji, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać drogą pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Debrznie. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w dniach pracy urzędu, w godzinach urzędowania, lub przesłać na adres:

Urząd Miejski w Debrznie
ul.
Traugutta 2
77-310 Debrzno

Dla wniosków przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich itp. za dzień wpływu wniosku uważa się dzień i godzina wpływu przesyłki do siedziby Urzędu.

Składany wniosek o dofinansowanie musi spełniać następujące wymogi:

  • być złożony w postaci wypełnionego formularza wniosku określonego  w załączniku do Uchwały Nr 106.XXIV.2015 Rady Miejskiej w Debrznie  z dnia 30 grudnia 2015 r.
  • zawierać załączniki wymagane i wskazane w wyżej wymienionej uchwale.

Wzory wniosków dostępne są:

  • na stronie internetowej: debrzno.pl
  • w sekretariacie Urzędu (I piętro – pokój nr 12)

Informacje dodatkowe można uzyskać w pokoju nr 9 – Dominika Faryno-Kuś  lub pod numerem telefonu: 59-83-35-351 wew. 41

 

Uchwała

Wniosek studnie

Wniosek zbiornik