Strona główna / Gmina / Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji na budowę studni wierconych i zbiorników bezodpływowych

Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji na budowę studni wierconych i zbiorników bezodpływowych

Burmistrz Debrzna ogłasza:

Z dniem 2 marca 2020 r. rozpocznie się nabór wniosków o udzielenie dotacji na budowę studni wierconych i szczelnych zbiorników bezodpływowych dla  osób fizycznych. Termin składania wniosków o dotację z budżetu gminy w 2020 roku do 31 marca 2020 roku.
Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich składania. Rozpatrywane  będą wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi określone w Uchwale Nr 106. XXIV.2015 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 30 grudnia 2015 r.

Sposób złożenia wniosków:
Wnioski o udzielenie dotacji, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać drogą pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Debrznie. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w dniach pracy  urzędu, w godzinach urzędowania, lub przesłać na adres:
Urząd Miejski w Debrznie
ul. Traugutta 2
77-310 Debrzno

Dla wniosków przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich  itp. za dzień wpływu wniosku uważa się dzień i godzina wpływu przesyłki do siedziby Urzędu.

Składany wniosek o dofinansowanie musi spełniać następujące wymogi:
• być złożony w postaci wypełnionego formularza wniosku określonego w załączniku do Uchwały Nr 106.XXIV.2015 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 30 grudnia 2015 r.
• zawierać załączniki wymagane i wskazane w wyżej wymienionej uchwale.

Wzory wniosków dostępne są:
• na stronie internetowej: www.debrzno.pl
• w sekretariacie Urzędu (I piętro – pokój nr 12)

Informacje dodatkowe można uzyskać w pokoju nr 9 – Dominika Faryno-Kuś lub pod numerem telefonu: 59-83-35-351 wew. 41

UCHWAŁA