Strona główna / Miasto i Gmina / Ogłoszenie o konsultacjach PGN

Ogłoszenie o konsultacjach PGN

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza konsultacje społeczne projektu „ Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla terenu Gminy Debrzno”.

Termin konsultacji : 18-31.05.2016r.

Opinie i uwagi dotyczące projektu można zgłaszać  w następujący sposób:

a)osobiście lub za pośrednictwem poczty pod adresem Urząd Miasta i Gminy Debrzno, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno z dopiskiem „Konsultacje projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej”,

b)drogą elektroniczną na adres e-mail: projekty@debrzno.pl

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Referat Rozwoju Strategicznego w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno.

zarz131-2016_plan