Strona główna / Edukacja / Oficjalne otwarcie Żłobka Gminnego w Debrznie

Oficjalne otwarcie Żłobka Gminnego w Debrznie

10 października 2015r. został oficjalnie otwarty Żłobek Gminny w Debrznie, który swoją działalność rozpoczął 13 lipca br. Placówka przeznaczona jest dla 40 dzieci w wieku od
5 miesięcy do 3 lat. Inwestycja powstała przy wsparciu funduszy Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch” ora ze środków własnych gminy Debrzno.
Na uroczystości obecni byli: Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno-Wojciech Kallas, sekretarz Gminy-Anna Ziarnek, skarbnik Gminy-Jolanta Miszewska, a także Przewodniczący Rady Miejskiej -Zdzisław Marek, radni, sołtysi, dyrektorzy instytucji gminnych oraz rodzice z dziećmi. Przecięcia wstęgi dokonali: Burmistrz Debrzna, ks. Proboszcz-Adam Michalski, rodzic z dzieckiem oraz Dyrektor Żłobka-Justyna Porbes. Uroczystość otwarcia Żłobka uświetniły występy dzieci z Przedszkola Miejskiego im. Jana Brzechwy w Debrznie, grupy tanecznej z Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Debrznie oraz występ wokalny Wiktorii Lis.
Po występach goście mieli okazję zwiedzić obiekt, a na koniec wszyscy udali się na słodki poczęstunek.
Serdecznie gratulujemy.