Strona główna / Slider / Oferta realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego

Burmistrz Debrzna informuje, że została złożona oferta w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania i ochrony wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich.

Ze złożonymi ofertą można zapoznać się poniżej:

Oferta realizacji zadania publicznego