Strona główna / Edukacja / Odpady segregujesz – nagrody zyskujesz!

Odpady segregujesz – nagrody zyskujesz!

Ogłaszamy konkurs na:

– najlepszą zbiórkę surowców wtórnych – skierowany dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, klas I-III i klas IV-VI.

Regulamin: najlepsza zbiórka surowców + formularz zgłoszeniowy

 

– na najlepszy film krótkometrażowy – skierowny dla gimnazjum oraz dla klas VII i VIII.

Regulamin: najlepszy film krótkometrażowy + formularz zgłoszeniowy

 

 

Aby wziąć udział należy zapoznać się z regulaminem oraz dokonać pisemnego zgłoszenia uczestnictwa do dnia 08.04.2019 r. (Załącznik nr 1 do Regulaminu) w Urzędzie Miejskim w Debrznie lub wysłać na adres e-mail: smieci@debrzno.pl. Konkurs będzie trwał do 31.05.2019 r. Wyniki zostaną ogłoszone w czerwcu. Wśród nagród do zdobycia znajduje się m.in. Enerylandia, Family Park, Paintball, nagrody rzeczowe oraz wiele, wiele innych!

Udzielenie informacji dotyczących konkursu:
– Łukasz Jurkowlaniec pokój nr 12 C (Zastępca Burmistrza Debrzna) tel. 59 8335351 wew. 59
– Sandra Krampikowska pokój nr 8 (insp. ds. gospodarki komunalnej) tel. 59 8335351 wew. 33

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu