Strona główna / Burmistrz / Od stycznia w Debrznie działa monitoring !
SANYO DIGITAL CAMERA

Od stycznia w Debrznie działa monitoring !

Od początku 2017 roku teren Debrzna objęty jest monitoringiem. Projekt budowy systemu monitoringu miejskiego jest odpowiedzią na częste sygnały mieszkańców dotyczące incydentów związanych z zakłócaniem ciszy nocnej i chęcią podniesienia bezpieczeństwa. W pierwszej kolejności na terenie miasta zostało zainstalowane 6 kamer. Monitoringiem zostały objęte obszary najbardziej narażone na zakłócanie porządku. Na Rynku Starego Miasta zamontowane zostały dwie kamery statyczne obserwujące teren wokół fontanny i plac Rynku. Dodatkowe dwie kamery obrotowe mają zaprogramowaną trasę obserwacji. Pierwsza z nich monitoruje: ul. Rynek, ul. Tadeusza Kościuszki, ul Okrzei przystanek PKS i skrzyżowanie ulic Traugutta i Harcerska z uwzględnieniem parkingów i płyty Rynku. Druga kamera obejmuje swoim zasięgiem: ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Rynek plac Rynku i skrzyżowanie z Traugutta. System monitoringu pozwala na zmiany parametrów obserwacji w trakcie ruchu kamer i nakierowanie ich na interesujący obiekt. Dwie ostatnie kamery statyczne obserwują teren targowiska miejskiego ze szczególnym uwzględnieniem wiat targowych i terenu wokół nich. Cały materiał z obserwacji kamer gromadzony jest w sposób ciągły na rejestratorze i przetrzymywany do zapełnienia dysków twardych, po wykorzystaniu całej przestrzeni dyskowej najstarsze nagrania ulegają samoczynnej kasacji a na ich miejsce zapisywany jest najświeższy materiał.


This image requires an alt attribute.

dav