Strona główna / Gmina / „Od pomysłu do realizacji – nasi młodzi architekci upiększają wieś”

„Od pomysłu do realizacji – nasi młodzi architekci upiększają wieś”

Stowarzyszenie Strzeczoniacy na Rzecz Rozwoju wsi i okolic uzyskała dofinansowanie  „Od pomysłu do realizacji – nasi młodzi architekci upiększają wieś”. Projekt zakłada zaangażowanie  grupy  osób w wieku od 13 do 19 lat zamieszkałych w Strzeczonie. Młodzież  uczestniczy w zajęciach warsztatowych rozwijających ich pasje i zainteresowania.  Są to zagadnienia związane z architekturą i ekologią, także w kontekście dbałości o wartości środowiska naturalnego. Poprzez realizację projektu osoby młode zostają włączone w działania na rzecz społeczności lokalnej oraz biorą udział w proces podejmowania ważnych decyzji publicznych. W efekcie powstają co najmniej trzy projekty lub plany zagospodarowania terenu oraz zagospodarowana zostaje przestrzeń publiczna przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzeczonie.