Strona główna / Slider / Obsługa interesantów w Starostwie Powiatowym w Człuchowie

Obsługa interesantów w Starostwie Powiatowym w Człuchowie

KOMUNIKAT STAROSTY CZŁUCHOWSKIEGO 

z dnia 12 października 2021 roku

w sprawie obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Człuchowie

1) referat komunikacji (w tym rejestracja pojazdów, prawa jazdy):

Od dnia 4 października 2021 r. bezpośrednia obsługa interesantów w referacie komunikacji odbywa się po wcześniejszej rezerwacji wizyty, za pośrednictwem strony: https://bip.powiatczluchowski.org.pl/rezerwacja.

Rezerwacji wizyty dokonuje się najwcześniej na najbliższy dzień roboczy. Terminy rezerwacji wizyt dostępne są każdego dnia od godz. 7:00 rano.

Wizytę można również rezerwować telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 9:00, pod numerem telefonu: 59-834-34-63.

W okresie przejściowym, tj. do dnia 15 października 2021 r., do Referatu Komunikacji będą wpuszczani również interesanci zgodnie z kolejnością przed wejściem do Starostwa, którzy nie dokonali rezerwacji kolejki, z tym jednak zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności będą obsługiwane osoby, które posiadają rezerwację wizyty.

2) pozostałe wydziały i referaty Starostwa:

Interesanci są wpuszczani do urzędu pojedynczo, zgodnie z kolejnością przed wejściem.

Na wejściu do Starostwa interesanci są poddawani kontroli obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki, dezynfekcji rąk oraz pomiarowi temperatury ciała.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach Starostwa:

http://bip.powiatczluchowski.org.pl/,

https://www.starostwo.czluchow.org.pl/

oraz pod numerem telefonu: 59-834-34-63

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu