Strona główna / Slider / Obchody Światowego Dnia Turystyki
suitcase with traveler accessories

Obchody Światowego Dnia Turystyki

Zapraszamy do uczestnictwa w Regionalnych Obchodach Światowego Dnia Turystyki. Ten rok jest wyjątkowy, dlatego uroczystości odbędą się w przestrzeni wirtualnej.

Pomimo innej formuły niż zwykle, podczas obchodów, Marszałek Województwa Pomorskiego, pan Mieczysław Struk, wręczy przedstawicielom branży turystycznej nagrody za zasługi dla rozwoju turystyki w województwie pomorskim w następujących kategoriach:

  • Nagroda główna: Gryf Pomorski
  • Wydarzenie roku,
  • Innowacja w turystyce,
  • Oferta turystyczna,
  • Osobowość roku,
  • Inwestycja w turystyce,

Przesłanie tegorocznego Światowego Dnia Turystyki  „Turystyka i rozwój obszarów wiejskich” podkreśla znaczenie tej gałęzi gospodarki jako kluczowego źródła zatrudnienia.  Turystyka, zapewniająca miejsca pracy, przyczynia się do poszerzenia umiejętności i wiedzy pracowników, jednocześnie kreując zawody przyszłości. Turystyka pomaga społecznościom wiejskim zachować unikalne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe. Wartym podkreślenia jest fakt, że po raz pierwszy w historii Światowego Dnia Turystyki, oficjalne światowe obchody 2020 odbędą się w grupie krajów, a nie w jednym państwie członkowskim UNWTO. Współpraca transgraniczna państw członkowskich MERCOSUR (Argentyny, Brazylii, Paragwaju, Urugwaju oraz Chile, stowarzyszonego członka) odzwierciedla obecną potrzebę międzynarodowej solidarności i wspólnoty. Jest to szczególnie ważne w przypadku turystyki, pracującej razem na rzecz wspólnego celu.

Regionalne Obchody Światowego Dnia Turystyki 2020

PREMIERA: 25 września 2020 r., piątek, godz. 13:00

ZOBACZ: 

 

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu