Strona główna / Miasto i Gmina / Nieodpłatne poradnictwo dla mieszkańców powiatu człuchowskiego

Nieodpłatne poradnictwo dla mieszkańców powiatu człuchowskiego

Poniżej umieszczamy listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu człuchowskiego.

Lista obejmuje poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społencznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne, oraz nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie ze wskazaniem punktów i dyżurów.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa