Strona główna / Gmina / Nabór wniosków

Nabór wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej ogłosiła nabór wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020 r.  Nabór wniosków rozpocznie się 8.01.2018 r. a zakończy 22.01.2018 r. Ogłoszone zostały 4 konkursy dla następujących przedsięwzięć:
– podjęcie działalności gospodarczej, z wyłączeniem branży turystycznej, przez osoby z grupy defaworyzowanej tj. osoby zamieszkujące do 5 tys. mieszkańców – informacja
– podjęcie działalności gospodarczej, z wyłączeniem branży turystycznej, przez osoby z grupy defaworyzowanej tj. młodzież wchodząca na rynek pracy w wieku 18-24 lub osoby bezrobotne w wieku 25-34 – informacja
– rozwój przedsiębiorstw z wyłączeniem branży turystycznej – informacja
– promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego (konkurs dedykowany organizacjom pozarządowym) – informacja

Harmonogram doradztwa dla beneficjentów, którzy składają wniosek w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenia odbędą się w Ośrodku/Inkubatorze w Debrznie, przy ul. Ogrodowej 26
– 3 stycznia 2018 roku o godzinie 14:00 – szkolenie to dedykowane jest organizacjom pozarządowym w ramach ogłoszonego konkursu pn. promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego – program szkolenia
– 4 stycznia 2018 roku o godzinie 10:00 – szkolenie dla osób fizycznych, chcących pozyskać środki na podjęcie działalności gospodarczej – program szkolenia
– 4 stycznia 2018 roku o godzinie 13:30 – szkolenie dla przedsiębiorców prowadzących już działalność gospodarczą, chcących pozyskać środki na rozwój przedsiębiorstwa – program szkolenia