Strona główna / Burmistrz / Nabór wniosków o udzielenie dotacji na budowę studni wierconych i szczelnych zbiorników bezodpływowych

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na budowę studni wierconych i szczelnych zbiorników bezodpływowych

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza :

Z dniem 1 września 2016r. rozpocznie się II nabór wniosków o udzielenie dotacji na budowę studni wierconych dla osób fizycznych. Termin składania wniosków o dotację z budżetu gminy w 2016 roku do 30 września 2016r.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich składania. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi określone w Uchwale Nr 106.XXIV.2015 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016r. poz. 558 ).

Sposób złożenia wniosków :

Wnioski o udzielenie dotacji, wraz z wymaganymi załącznikami należy składać drogą pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie. Wnioski należy składać w dniach pracy urzędu, w godzinach urzędowania lub przesłać na adres :

Urząd Miasta i Gminy w Debrznie
ul. Traugutta 2
77-310 Debrzno

Składany wniosek o dofinansowanie musi spełniać następujące wymogi :

  • być złożony w postaci wypełnionego formularza wniosku określonego w załączniku do Uchwały Nr 106.XXIV.2015 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 30 grudnia 2015r.
  • zawierać załączniki wymagane i wskazane w wyżej wymienionej uchwale;

Wzory wniosków dostępne są :

  • na stronie internetowej www.debrzno.pl
  • w sekretariacie Urzędu ( I piętro – pokój nr 1 )

Informacje dodatkowe można uzyskać w pokoju nr 14 – Anna Ziarnek lub pod numerem telefonu : 59-83-35-351 wewn. 24