Strona główna / Burmistrz / Nabór na wolne stanowisko pracy !

Nabór na wolne stanowisko pracy !

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno

zatrudni pracownika  na

stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych.

 

 

Zainteresowane osoby winny posiadać :

– wykształcenie średnie (minimum) ,

– znajomość i umiejętność interpretacji oraz stosowanie ustaw: Prawo zamówień publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

– znajomość zasad przygotowywania i rozliczania merytorycznego i finansowego projektów z funduszy zewnętrznych ( w tym dobra znajomość  RPO WP 2014- 2020 , PROW 2014-2020),

– umiejętność zarządzania projektami finansowanymi z funduszy zewnętrznych CV i list motywacyjny należy składać w sekretariacie Urzędu  Miasta i Gminy Debrzno pokój nr 12 w terminie do 10 listopada 2017 r.

CV i list motywacyjny należy składać w sekretariacie Urzędu  Miasta i Gminy Debrzno pokój nr 12 w terminie do 10 listopada 2017 r.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę (na zastępstwo)

Dodatkowe informacje: tel. 728 514 393