Strona główna / Ogłoszenia / MTB Dzikie Szaleństwo Ziemi Debrzeńskiej 2020

MTB Dzikie Szaleństwo Ziemi Debrzeńskiej 2020

Zapraszamy do Debrzna, na kolejną edycję rowerowego szaleństwa „MTB Dzikie Szaleństwo Ziemi Debrzeńskiej 2020”. Czekają na Was niezwykłe emocje, zdrowa rywalizacja, pyszny catering i piękne miejsce do odpoczynku.
Wyścig odbędzie się na pagórkowatej trasie nad Jeziorem Żuczek w Debrznie:

 

KATEGORIE WIEKOWE
I kategoria – dziewczęta 15-18 lat
II kategoria – chłopcy 15-18 lat
III kategoria – mężczyźni 19-35 lat
IV kategoria – mężczyźni 36-50 lat
V kategoria – mężczyźni 50-59 lat
VI kategoria- mężczyźni 60 lat +
VII kategoria – kobiety 19-35 lat
VIII kategoria – kobiety 35 lat +
KOSZTY UCZESTNICTWA
– wpisowe od zawodników biorących udział w wyścigu pobierane będzie w kwocie 60 zł, zapisy potrwają w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 27 września 2020 r.
WYŁĄCZNIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
Wyjątkiem w kwestii wysokości opłaty są kategorie I i II (dziewczęta i chłopcy do lat 18), gdzie wpisowe wynosi 50 zł. UWAGA! Nie ma możliwości zapisania się do udziału w imprezie po 27 września 2020 r. W ramach wpisowego przewidziany jest pakiet startowy (okolicznościowy t-shirt z logo imprezy, prosimy o podanie rozmiaru).
– nr konta bankowego na, który mają być dokonywane wpłaty na wyścig .
Stowarzyszenie Przedsiębiorców Gminy Debrzno
BS CZŁUCHÓW O/DEBRZNO
93 9326 0006 0084 4851 2000 0040
WYŚCIG MTB „Dzikie Szaleństwo Ziemi Debrzeńskiej” oraz nazwisko i adres zawodnika .
ZAPISY
Zapisywać się można do 27 września 2020r. na stronie:
http://biegnijmy.pl/index.php?kat=zapisy/20201004-1-debrzno-mtb-i-przelaj&plik=zapisy
(przy zapisie jest wymagana opłata startowa)

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu