Strona główna / Ogłoszenia / „Moja sytuacja w okresie koronawirusa” – ankieta

„Moja sytuacja w okresie koronawirusa” – ankieta

Jednostka Centralna KSOW – Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Warszawie realizuje operację własną pt. „Moja sytuacja w okresie koronawirusa”, w ramach której prowadzone są badanie sytuacji społeczno-ekonomicznej ludności wiejskiej na tle mieszkańców miast. Badanie jest kontynuacją badania prowadzonego w kwietniu br. przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, ale zostało rozszerzone o zagadnienia dotyczące mieszkańców obszarów wiejskich, w tym rolników oraz konsumentów żywności.

Głównym celem badania jest zebranie opinii osób na temat ich dotychczasowych oraz przyszłych dochodów, stabilności ich miejsca pracy, zmian w zakresie konsumpcji oraz przyjmowanych postaw, a także przewidywań przeobrażeń, które zajdą na rynku pracy. Badanie pozwoli określić, jak zmienia się sytuacja gospodarstw w zakresie ubóstwa oraz warunków życia, a także sposobu wydatkowania środków, zarówno w badanych gospodarstwach domowych, jak i ich otoczeniu.

Wyniki badania oraz wnioski i rekomendacje przyczynią się do zidentyfikowania potrzeb, zagrożeń, czy zmian w funkcjonowaniu mieszkańców w obszarów wiejskich, w tym rolników, a także będą mogły być wykorzystane do opracowania rozwiązań przeciwdziałających skutkom COVID-19 na obszarach wiejskich, co jest szczególnie ważne w kontekście przyjmowanych polityk szczegółowych państwa, w tym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie lub/i udostępnienia informacji o realizowanych badaniach „Moja sytuacja w okresie koronawirusa” i zachęcenie do wzięcia w nim udziału.

Całość badań nie przekracza 7 minut. Ankieta jest dostępna do 24 czerwca 2020 r. Poniżej link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch120sKd6Y7tbHCUOLnoGH-Zjlb5khN_8G5Ons-5Za5_l4VA/viewform