Strona główna / Edukacja / Międzynarodowe spotkanie młodzieży

Międzynarodowe spotkanie młodzieży

W ramach projektu polsko-niemieckiej współpracy  25-osobowa grupa z Debrzna wzięła udział w międzynarodowym spotkaniu młodzieży od 3.072018 r. do 08.07.2018 r. Organizatorem było zaprzyjaźnione miasto partnerskie – Weinbach.

„Spotkaliśmy się we Freienfels z młodzieżą z Blatna, biorąc udział we wspólnych wyjazdach i zajęciach sportowych. Pierwszego dnia została zorganizowana wycieczka do Frankfurtu nad Menem, gdzie zwiedziliśmy jedno z największych europejskich lotnisk. Podczas przejazdu po płycie lotniska zobaczyliśmy największe samoloty pasażerskie i transportowe, dowiedzieliśmy się wielu ciekawych informacji o pasażerskim i frachtowym porcie lotniczym, który daje zatrudnienie ponad 80 tys. osób. Zwiedziliśmy także pałac w Weilburgu i przepiękne ogrody pałacowe. Bardzo ciekawy okazał się wyjazd do „Mathematikum” w Gießen. Wszyscy mogli się przekonać w formie zabawy, jak fascynującą nauką jest matematyka. Zwiedziliśmy także jaskinię kryształów w Kubach. Wystarczyło tylko przejść 456 schodów w jedną stronę, ale przy tym upale chłód panujący w jaskini był prawdziwą przyjemnością. W ostatnim dniu wzięliśmy udział w emocjonujących zawodach strażackich, które tym razem odbyły się w formie podchodów. Wielu uczestników pierwszy raz w życiu chodziło na szczudłach, rzucało oszczepem, a wieczorem zorganizowano przemarsz z pochodniami z dziedzińca zamku we Freienfels do obozowiska i dyskotekę. Najważniejsze były jednak na pewno godziny wspólnych rozmów, zabaw sportowych i znajomości zawarte z grupami z Blatna i Weinbach.” – mówi jedna z uczestniczek wyjazdu.

Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu