Strona główna / Burmistrz / Mali Burmistrzowie

Mali Burmistrzowie

Spośród 90 prac konkursowych pt. ,,Co bym zrobił, gdybym był burmistrzem” , które wpłynęły do Urzędu Miasta i Gminy Debrzno wyłoniliśmy 2 laureatów. Tegorocznymi Małymi Burmistrzami zostali:
Jakub Popiołek – wypracowanie
Zofia Gołębiowska – praca plastyczna
W nagrodę 08.06.2017 r. objęli stanowisko  Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno. Podczas pełnienia funkcji nie zabrakło uroczystego mianowania, zwiedzanie urzędu i poznanie pracowników. Jakub i Zofia bardzo się zaangażowali w swoją nową rolę i dumnie podpisywali poważne dokumenty. Odbyli dużo ważnych spotkań w ciągu dnia w Przedszkolu Miejskim, w Baszcie i w Inkubatorze Przedsiębiorczości. Kiedy pracowali w terenie wstąpili na pyszne lody. Dzień zakończył się uśmiechem na twarzy. Mali Burmistrzowie nigdy nie zapomną tych chwil, ponieważ będzie im o tym przypominał służbowy kalendarz, dyplom mianowania i upominki z Debrzna. Na pytanie czy w przyszłości będą startować w wyborach – Zofia odpowiedziała, że to bardzo ciężka praca, a Jakub stwierdził, że to wszystko zależy jak się będzie uczył.
Jeszcze raz gratulujemy i życzymy powodzenia, a wszystkich chętnych zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie za rok.

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu