Strona główna / Edukacja / Kurs na reintegrację i prace

Kurs na reintegrację i prace

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Debrznie i Psychologicznym Studium Pomocy i Rozwoju Lucyna Borzyszkowska, rozpoczęło realizację II edycji projektu „Kurs na reintegrację i pracę”. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z gmin Debrzno, Koczała, Czarne, Przechlewo, Brusy, Czersk, Chojnice (gmina wiejska oraz miejska), w szczególności do osób niepełnosprawnych, korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, bezrobotnych zarejestrowanych
w PUP i zakwalifikowanych do III profilu pomocy, nieaktywnych zawodowo i osób z niskim wykształceniem lub jego brakiem.

W ramach projektu oferowane są:

  • kursy/szkolenia: Opiekun w żłobku/klubie dziecięcym, Magazynier, Operator maszyn budowlanych (koparko-ładowarki, koparki itp.), Kelner/barman, Pielęgnacja terenów zielonych, Spawanie z egzaminem instytutu spawalnictwa zgodnie z normą PNEN metoda 135, Obsługa programów finansowo – księgowych, Wykańczanie wnętrz (np. glazurnik, tapeciarz, malarz itp.), Rękodzieło artystyczne, Stolarz,
  • stypendium szkoleniowe do wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnego,
  • organizację staży zawodowych wraz ze stypendium stażowym w wysokości
    1600 zł netto/m-c,
  • organizację praktyk zawodowych,
  • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7/osobą zależną,
  • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia/kursy i staże zawodowe,
  • poczęstunek podczas zajęć,
  • pośrednictwo pracy.

Rekrutacja do projektu rozpoczyna się 28.08.2017 r. i trwać będzie do 29.09.2017 r.

Formularze rekrutacyjne dostępne są w siedzibie Stowarzyszenia oraz OPS w Debrznie i do pobrania w poniższym załączniku.

Szczegółowych informacji udzielane są w biurze projektu tj. siedzibie Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”, ul. Ogrodowa 26 Debrzno oraz pod numerem telefonu  59 83 35 750 lub 502 043 654.

Formularz zgłoszeniowy

„Kurs na reintegrację i pracę” - informacja na stronę www - plakat A-3