Strona główna / Gmina / Kontrole – segregacja odpadów

Kontrole – segregacja odpadów

Informujemy, że zostaną przeprowadzone kontrole dotyczące zasad przestrzegania segregacji odpadów komunalnych. Kontrolą segregacji odpadów zostaną objęci właściciele nieruchomości podlegający gminnemu systemowi gospodarowania odpadami komunalnymi, którzy zadeklarowali chęć segregowania odpadów komunalnych. Czynności kontrolne odbywać się będą losowo, bez uprzedniego zawiadomienia i obejmą sprawdzanie, czy w pojemnikach na odpady nie ma odpadów ze szkła, plastiku, papieru, ulegających biodegradacji, czyli tych odpadów, które należy segregować do odpowiednich worków zgodnie ze złożonym oświadczeniem w deklaracji. Sprawdza się również, czy przy pojemnikach na odpady nie zostały zgromadzone odpady wielogabarytowe, gruz, itp. Kontrola ma na celu weryfikację rzetelnej segregacji „u źródła”, oraz wyeliminowanie nieuczciwych zachowań właścicieli nieruchomości, którzy deklarując zbieranie odpadów w sposób selektywny tego obowiązku nie realizują.