Strona główna / Gmina / Konsultacje społeczne – projekty statutu sołectw

Konsultacje społeczne – projekty statutu sołectw

Informujemy o przeprowadzeniu konsultacji społecznych  we wszystkich sołectwach Gminy Debrzno w sprawie projektów statutów sołectw. Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców Gminy Debrzno w sprawie rozwiązań organizacyjnych i prawnych przyjętych w przedłożonych projektach statutów.

Konsultacje społeczne będą prowadzone w formie:
– wyłożenia do publicznego wglądu projektów statutów poszczególnych sołectw Gminy Debrzno
– publikacji projektów uchwał na stronie internetowej Gminy Debrzno i na stronie BIP Debrzno
– składania opinii i uwag drogą pisemną i elektroniczną

Konsultacje polegać będą na:
– udostępnianiu mieszkańcom w BIP Gminy Debrzno oraz na stronie internetowej Gminy Debrzno treści projektów statutów sołectw
– wyłożeniu w okresie konsultacji u Sołtysów w poszczególnych sołectwach projektów statutów sołectw
– wyłożeniu w okresie konsultacji w Urzędzie Miejskim w Debrznie projektów statutów
– składanie przez internet na adres urzad@debrzno.pl opinii i uwag dotyczących projektów statutów sołectw
– składaniu opinii i uwag dotyczących projektów statutów na piśmie na udostępnionym formularzu

Konsultacje społeczne rozpoczynają się 5.09.2019 r. i kończą się 30.09.2019 r.

Opinie i uwagi, formularze konsultacujne należy składać i przesłać do dnia zakończenia konsultacji Sekretarzowi Gminy Debrzno.

Zarządzenie Burmistrza i Formularz Konsultacyjny