Strona główna / Slider / Konsultacje społeczne – Program Ochrony Powietrza

Konsultacje społeczne – Program Ochrony Powietrza

Zarząd Województwa Pomorskiego zawiadamia o ponownym przystąpieniu do konsultacji społecznych projektów  Programów ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej i strefy pomorskiej, w których został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu.

Projekty Programów ochrony powietrza dla stref w województwie pomorskim:

 

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 29 czerwca do 20 lipca 2020 roku:

  • ustnie do protokołu lub
  • pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Środowiska i Rolnictwa, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk lub
  • na adres e-mail: konsultacje-srodowisko@pomorskie.e