Strona główna / Miasto / Konsultacje społeczne – nadanie nazw ulicom w Debrznie

Konsultacje społeczne – nadanie nazw ulicom w Debrznie

Informujemy o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących nadania nazw nowym ulicom w Debrznie w rejonie ulic: Trębacka, Jeziorna, Gronowska.

Zarządzenie Burmistrza – Konsultacje Społeczne

Przedmiotem konsultacji społecznych jest zebranie propozycji nowych nazw ulic położonych następująco:
– ulica położona na wschód od ulicy Trębackiej na działkach nr 143/4 i 143/5:

– ulica położona na północ od ulicy Jeziornej przy skupisku terenów pod zabudowę letniskową na działce nr 875/19:

– ulica położona na północ od ulicy Gronowskiej stanowiąca dojazd do ośrodka wypoczynkowego nad jeziorem Żuczek na działkach nr 495, 496/1 i 496/2:

Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są wszyscy mieszkańcy miasta Debrzno, których zameldowanie ma miejsce na tym obszarze.

Formularz konsultacyjny można składać do 23 stycznia 2019 r.
– osobiście w Urzędzie Miejskim w Debrznie (pokój nr 20)
– elektronicznie na e-mail: urzad@debrzno.pl
– korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Debrznie, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno

FORMULARZ KONSULTACYJNY

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu