Strona główna / Gmina / Konsultacje dot. studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego

Konsultacje dot. studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego

Od 11.10.2016 r. na terenie gminy Debrzno odbywają się konsultacje i warsztaty z mieszkańcami. Tematem przewodnim jest proces zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Debrzno.
W trakcie spotkań mieszkańcy mogą bezpłatnie skorzystać z pomocy fachowców oraz dowiedzieć się więcej o planowanych zmianach. Na spotkaniach można sprawdzić przeznaczenie swoich nieruchomości i jakie przeznaczenie mogą mieć poszczególne działki. Więcej informacji oraz harmonogram spotkań można znaleźć na stronie internetowej http://www.zmianastudium.debrzno.pl