Strona główna / Gmina / Konsultacje dla mieszkańców

Konsultacje dla mieszkańców

W dniach 01.08.2017 r. (w Uniechowie) i 03.08.2017 r. (w Strzeczonie) odbyły się konsultacje społeczne w ramach projektu „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”. Prezentowano projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Debrzno. Mieszkańcy mogli poznać teren w trójwymiarze wykonany w formie makiety. Porównano jak zmieniły się kierunki rozwoju gminy w stosunku do poprzedniego studium.

 

Zachęcamy do udziału w kolejnych konsultacjach, które odbędą się w:

07.08.2017 r. – CKSiT Debrzno (Grzymisław, Boboszewo, Debrzna)
10.08.2017 r. – świetlica w Starym Gronowie (Nowe Gronowo, Myśligoszcz, Stare Gronowo)
21.08.2017 r. – świetlica w Prusinowie (Rozwory, Cierznie, Prusinowo)
24.08.2017 r. – świetlica w Buce (Drozdowo, Boboszewo, Buka)

Godzina spotkań: 16:00 – 19:00

Zapraszamy również do Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie 17.08.2017 r. o godz. 10:00 –  odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w planie rozwiązaniami.