Strona główna / Miasto i Gmina / Konkurs wiedzy pożarniczej 2023 – etap gminny

Konkurs wiedzy pożarniczej 2023 – etap gminny

Za nami gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP). W konkursie udział wzięło 12 uczestników ze Szkoły Podstawowej w Debrznie, Uniechowie, Myśligoszczy oraz z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Debrznie. Konkurs podzielony był na dwie części: pisemną oraz ustną. Młodzież świetnie poradziła sobie w obu przypadkach wpędzając tym samym komisję w niemałe kłopoty przy wyłonieniu zwycięzcy. Ostateczna klasyfikacja wygląda następująco:

I grupa wiekowa (klasy I-IV SP)
1. Wojciech Laskowski
2. Natalia Rzeźnik
3. Aleksander Kaszewski
II grupa wiekowa ( klasy V-VIII SP)
1. Marcelina Obarzanek
2. Hanna Futerska
3. Igor Piwowarek
III grupa wiekowa (szkoły ponadpodstawowe)
1. Konrad Kieruj
Wszystkim laureatom – być może nawet przyszłym strażakom – serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia na etapie powiatowym. Trzymamy za Was kciuki!

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu