Strona główna / Burmistrz / Konkurs „Sposób na sukces”

Konkurs „Sposób na sukces”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XIX edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Ideą konkursu jest promowanie interesujących przedsięwzięć gospodarczych, innowacyjnych rozwiązań, działań na rzecz ograniczania skutków niekorzystnych zmian klimatu, włączenia społecznego, a także aktywizacji lokalnych społeczności.  Zgłoszenia konkursowe należy składać w terminie do 15 marca 2019 roku do właściwego Wojewódzkiego Doradztwa Rolniczego (WODR)Zgłoszenia do WODR można składać osobiście lub za pośrednictwem innych instytucji lub organizacji.

Do konkursu „Sposób na sukces” mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od 1 lipca 2017 do 28 lutego 2019 roku. 

Wszystkie załączniki oraz szczegóły konkursu dostępne są na stronie: https://www.cdr.gov.pl/85-nasze-dzialania/konkursy/sposob-na-sukces