Strona główna / Miasto i Gmina / Konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych

Konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych

Informujemy, że do 9 marca 2020 r. można składać oferty na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2020 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zarządzenie Burmistrza

Ogłoszenie Burmistrza

Wzór oferty

Wzór umowy

Wzór sprawozdania

 

Wersja do wypełnienia (word):

OFERTA

SPRAWOZDANIE

 

Zaproszenie reprezentantów do udziału w pracach Komisji Konkursowej