Strona główna / Miasto i Gmina / Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno ogłasza  otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu:
1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
2. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
3. wspierania działalności w zakresie kultury i tradycji regionu, sztuki, i ochrony dóbr kultury, promocji gminy oraz udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Termin składania ofert: 26.02.2016r.

Szczegóły w załączeniu.

zarz27-2016

zarz27-2016zał