Strona główna / Miasto i Gmina / Konferencja dotycząca problematyki przeciwdziałania przemocy na terenie gminy Debrzno

Konferencja dotycząca problematyki przeciwdziałania przemocy na terenie gminy Debrzno

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym w Debrznie serdecznie zapraszają na konferencję dotyczącą problematyki przeciwdziałania przemocy na terenie gminy Debrzno.
W trakcie konferencji planujemy przedstawić procedury dotyczące przeciwdziałania przemocy, lokalną skalę zjawiska oraz zaprezentować podejmowane działania. Przewidziana jest prezentacja nadkom. Iwony Woźniak – Koordynatora ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Zapraszamy 28 lutego 2017 roku – godz. 1000 w sala Konferencyjnej w budynku Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”  ul. Ogrodowa 26