KOMUNIKAT

Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno informuje mieszkańców, że od   01 lipca 2016 roku zostanie przeprowadzona weryfikacja złożonych  deklaracji i informacji podatkowych w zakresie prawidłowości                i rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania. W szczególności weryfikacji podlegać będą powierzchnie budynków. Podatnicy do tego czasu mogą składać do organu podatkowego korekty deklaracji i informacji, w celu uaktualnienia danych.
W przypadku stwierdzenia podczas kontroli podatkowej nieprawidłowości w złożonej deklaracji / informacji w sprawie podatku od nieruchomości organ podatkowy ma możliwość wznowienia postępowania podatkowego za okres 5 lat wstecz, w celu zmiany decyzji podatkowej za w/w okres.

*komunikat