Strona główna / Miasto i Gmina / IV Turniej Siatkówki Dorosłych Drużyn Mieszanych z okazji powrotu Debrzna do Macierzy

IV Turniej Siatkówki Dorosłych Drużyn Mieszanych z okazji powrotu Debrzna do Macierzy

27 lutego w hali ZS w Debrznie odbył się IV Turniej Siatkówki Dorosłych Drużyn Mieszanych z okazji powrotu Debrzna do Macierzy (co wcześniej nazywaliśmy mniej ładnie rocznicą wyzwolenia Debrzna). Jest to nietypowy turniej zarówno ze względu na składy drużyn (3 kobiety + 3 mężczyzn) oraz wiek zawodników (25+). Trudno się jednak temu dziwić biorąc pod uwagę cele przyświecające tej imprezie tj.

– aktywizacja ruchowa dorosłych;

– propagowanie walorów siatkówki;

– nawiązywanie i zacieśnianie stosunków dobrosąsiedzkich;

– promocja miasta Debrzna jako ośrodka sportu i rekreacji dorosłych.

Turniej organizuje Klub Miłośników Siatkówki RODZINKI, nieformalnie działająca od ponad dziesięciu lat grupa, a sformalizowana przed dwoma laty w strukturach CKSiT
w Debrznie. Tegoroczne rozgrywki były także okazją do kwesty na rzecz malutkiego debrzanina Tomka Oblizajka, któremu ani zawodnicy, ani kibice nie odmówili wsparcia.

W rozgrywkach wzięło udział 5 drużyn: 3 miejscowe (w tym 2 gospodarzy) oraz
2 przyjezdne, ze Złotowa i Chojnic. Rozgrywki (systemem każdy z każdym) sędziowane przez Ewę Leśniewicz, Jana Płaczka, Andrzeja Rosińskiego i Mariusza Leśniewicza przebiegały w przyjaznej i radosnej atmosferze, aczkolwiek nikomu nie zabrakło ducha walki w rywalizacji. W efekcie turniej wygrała drużyna gospodarzy RODZINKI I w składzie: Jolanta Matysik (kapitan), Mirosława Dypolt, Katarzyna Małek, Emilia Szczerbiak Zakrzewska, Mirosław Kisełyczka, Jacek Matysik i Przemysław Małek, wygrywając wszystkie mecze. Drugie miejsce zajęła drużyna ZŁOTÓW, a brązowe medale zgarnęła druga drużyna organizatorów RODZINKI II. Na miejscu 4 uplasowała się chojnicka drużyna GAME OVER, a 5 przypadło drużynie DEBRZNO. Najlepszą zawodniczka turnieju została Beata Wojtasik ze Złotowa, a zawodnikiem Krzysztof Weltrowski z Chojnic. Nagrodą specjalną wyróżniono najstarszego zawodnika – Tadeusza Betscher ze Złotowa. Dzięki hojności: Burmistrza MiG Debrzno p. Wojciecha Kallasa, Starosty Człuchowskiego p. Aleksandra Gappy, Prezesa MKS Debrzno p. Sebastiana Michno, Dyrektora PPZ Przybkowo p. Marka Walenczykowskiego, radnego RMiG Debrzno p. Jana Beme oraz lokalnych przedsiębiorców: p. Józefa Berendta, p. Małgorzaty Grochowiny, p. Leony Chrut oraz rodziny państwa Ciupa, tudzież dzięki uprzejmości Dyrektora ZS w Debrznie p. Jarosława Samborskiego wszyscy zawodnicy zostali nie tylko obdarowani pucharami, medalami (oczywiście tylko w trzech kolorach) i upominkami, ale i przyjęci z iście polską gościnnością. To z pewnością pozostawi miłe wspomnienia i zapewni turniejowi frekwencję w przyszłym roku, kiedy to będziemy świętować pierwszy, malutki jubileusz. Już dziś zapraszamy do wspólnego trenowania w czwartki, w hali ZS w Debrznie.

W imieniu organizatorów – Anna Szczerbiak

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu