Strona główna / Burmistrz / Informacja dotycząca zmiany nazw ulic w Debrznie

Informacja dotycząca zmiany nazw ulic w Debrznie

Dziś tak dla przypomnienia dokładna informacja dotycząca zmian nazw ulic w Debrznie.

Rada Miejska w Debrznie w dniu 29 sierpnia 2017 r. uchwaliła zmiany nazw ulic:

  • Osiedle 35- lecia PRL zmienia się na Osiedle Słoneczne
  • ul. M.Buczka,  zachodnia część ulicy powiększy zasięg ul. Traugutta, a wschodnia część powiększy zakres ul. Kościuszki
  • ul. Nowotki zmienia się na ul. Poprzeczną
  • ul. Adama Rapackiego zmienia się na ul. Polną
  • nazwa „ul. Zjednoczenia” pozostaje bez zmian.

Zmiana nazwy ulic dokonana nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową – są one nadal ważne, co oznacza, że:
– nie trzeba wymieniać dokumentów osobistych, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego pojazdów ani innych dokumentów zawierających dotychczasową nazwę – będą ważne dopóki nie upłynie termin ważności
– zmiana nazwy ulicy nie będzie powodować problemów z dostarczeniem korespondencji  pod dotychczasowy adres

W sprawie trybu wprowadzania zmian w rejestrze ewidencji gruntów i księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości zabudowanych i lokalowych do Starostwa została wysłana mailem informacji o uchwałach zmieniających nazwy ulic wraz z uchwałami – na tej podstawie Starostwo wprowadzi do baz mapowych i opisowych ewidencji gruntów i budynków nowe nazwy. Po wprowadzeniu zmiany nazwy ulicy dla konkretnej nieruchomości Starostwo wysyła informację do Sądu, Wydział Ksiąg Wieczystych dla uwidocznienia tej zmiany w konkretnej KW dla danej nieruchomości. Właściciel  nieruchomości opisanej w  KW uzyska z Sądu informację o wprowadzonej zmianie.

Uchwały oraz załączniki poniżej:

Uchwała w sprawie Osiedla 35-lecia PRL

Uchwała w sprawie ul. M.Buczka

Uchwała w sprawie ul.Nowotki

Uchwała w sprawie ul. Adama Rapackiego

Uchwała w sprawie ul. Zjednoczenia