Strona główna / Edukacja / EUROWEEK – EUROPEJSKIE FORUM MŁODZIEŻY 2016

EUROWEEK – EUROPEJSKIE FORUM MŁODZIEŻY 2016

Dzięki dofinansowaniu złożonemu z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno, młodzież z miejscowego Zespołu Szkół udała się na EUROPEJSKIE FORUM MŁODZIEŻY. Uczestnictwo w przedsięwzięciu ma na celu uaktywnienie młodzieży, wyrównanie szans młodych ludzi, mieszkających zarówno w małych miejscowościach jak i na obszarach wiejskich, w dostępie do wiedzy oraz zdobycie rzetelnych informacji na temat procesu integracji w związku z przynależnością naszego kraju do Unii Europejskiej. EUROWEEK to obóz, który składa się z sześciu bloków tematycznych, gdzie poprzez interaktywne warsztaty i pracę w grupie młodzież pogłębia wiedzę i rozwija umiejętności, które pozwolą im aktywnie włączyć się w życie społeczne i późniejsze życie zawodowe.