Strona główna / Ogłoszenia / „DWA KROKI KU ZMIANIE – aktywizacja społeczna i zawodowa na obszarach dotkniętych wykluczeniem

„DWA KROKI KU ZMIANIE – aktywizacja społeczna i zawodowa na obszarach dotkniętych wykluczeniem

Informujemy, że  że firma AMT Partner Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany ze środków unijnych w ramach poddziałania 6.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „DWA KROKI KU ZMIANIE – aktywizacja społeczna i zawodowa na obszarach dotkniętych wykluczeniem”, którego celem jest zwiększenie zatrudnienia i włączenia społecznego 50 osób (30 kobiet i 20 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących obszary charakteryzujące się ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym na terenie województwa pomorskiego, w wyniku kompleksowej aktywizacji społeczno-zawodowej.

W załączeniu przesyłam plakat zawierający podstawowe informacje o projekcie skierowany do potencjalnych jego uczestników i jednocześnie zwracam się z serdeczną prośbą o zamieszczenie informacji o projekcie, bądź grafiki plakatu na Państwa stronie internetowej.

Zapraszamy do współdziałania w ramach projektu na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców Państwa Gminy oraz do kontaktu z koordynatorem projektu – p. Eweliną Bróskowską (nr tel. 58 341-33-35 w. 24 lub e-mail: e.broskowska@amtpartner.pl).