Strona główna / Edukacja / Drugi ranking „Śmieci segregujesz – nagrody zyskujesz”

Drugi ranking „Śmieci segregujesz – nagrody zyskujesz”

Przedstawiamy drugi ranking konkursu „Śmieci segregujesz – nagrody zyskujesz” na dzień 14.05.2019 r.

 

Kategoria I (przedszkola i oddziały przedszkolne)

Miejsce 1 – Klasa 0B (SP w Debrznie) – 1064 pkt

Miejsce 2 – Oddział Przedszkolny (SP w Uniechowie) – 615,5 pkt

Miejsce 3 – Klasa 0 (SP w Myśligoszczy) – 406,5 pkt

Miejsce 4 – „Tygryski” (Przedszkole Miejskie w Debrznie) – 173 pkt

Miejsce 5 – „Biedroneczki” (Przedszkole Miejskie w Debrznie) – 91,5 pkt

 

Kategoria II (klasy 1-3)

Miejsce 1 – Klasa I (SP w Myśligoszczy) – 545 pkt

Miejsce 2 – Klasa II (SP w Starym Gronowie) – 221,5 pkt

Miejsce 3 – Klasa III (SP w Myśligoszczy) – 166,5 pkt

Miejsce 4 – Klasa IIA (SP w Debrznie) – 132 pkt

Miejsce 5 – Klasa IA (SP w Debrznie) – 103,5 pkt

 

Kategoria III (klasy 4-6)

Miejsce 1 – Klasa IV (SP w Myśligoszczy) – 577 pkt

Miejsce 2 – Klasa Va (SP w Debrznie) – 336 pkt

Miejsce 3 – Klasa VIc  (SP w Debrznie) – 157,5 pkt

Miejsce 4 – Klasa Vd (SP w Debrznie) – 90 pkt

Miejsce 5 – Klasa Vc (SP w Debrznie)

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu