Strona główna / Burmistrz / Dotacja na zmiany źródeł ogrzewania

Dotacja na zmiany źródeł ogrzewania

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił konkurs „Czyste powietrze Pomorza”, w którym zamierzamy wziąć udział.

Dofinansowanie dotyczy likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym, źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą – z wyjątkiem terenu miasta Debrzno), podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej źródeł ciepła zasilających budynki jednorodzinne (stanowiące własność osób fizycznych) i wielorodzinne, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe.

Do konkursu mogą być zgłoszone zadania nie rozpoczęte.

Dotacją nie może zostać objęta nieruchomość lub jej część wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej.

Wysokość dofinansowania to ok 40% kosztów kwalifikowanych – zakup oraz montaż systemu grzewczego i wykonanie instalacji wewnętrznej.

Wniosek znajduję się w załączniku lub można pobrać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno w pok. nr 32. Wnioski należy składać w sekretariacie do 05.05.2017r. do godz. 13.00.

Wszelkie informacje można uzyskać kontaktując się z pracownikiem Urzędu – P. Anną Król – pok. nr 32 lub po nr tel. 59 89 35 351, nr wewn. 48.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu i zachęcamy do składnia wniosków.

 

Dokumenty:

1) OGŁOSZENIE O NABORZE

2) REGULAMIN

3) WNIOSEK