Strona główna / Edukacja / Dotacja celowa na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach Rządowego programu „Książki naszych marzeń”

Dotacja celowa na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach Rządowego programu „Książki naszych marzeń”

Wykaz szkół z terenu Miasta i Gminy Debrzno, którym w październiku 2015 r. została przyznana dotacja celowa
na zakup książek do bibliotek szkolnych niebędących podręcznikami, w ramach Rządowego programu „Książki naszych marzeń”

1. Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa w Debrznie – w kwocie 2 170,00 zł
2. Szkoła Podstawowa w Starym Gronowie – w kwocie 1 300,00 zł
3. Szkoła Podstawowa w Uniechowie – w kwocie 1 000,00 zł
4. Szkoła Podstawowa w Myśligoszczy – w kwocie 1 000,00 zł