Strona główna / Miasto i Gmina / Debrzno Pomaga! – akcja charytatywna

Debrzno Pomaga! – akcja charytatywna

Debrzno pomaga po raz kolejny! W tym roku gramy dla Wiktora Rutkowskiego i Piotrusia Sitka.
Akcja charytatywna odbędzie się 08-10.03.2019 r.

Dodatkowo na Facebooku są prowadzone licytacje:
LICYTACJE CHARYTATYWNE

07.03.2019
– Kiermasz ciast w żłobku, przedszkolu oraz szkołach Gminy Debrzno

08.03.2019
– Kiermasz ciast w żłobku, przedszkolu oraz szkołach Gminy Debrzno
– Koncert z okazji Dnia Kobiet
– Zajęcia sportowo-rekreacyjne z Perfect Body

09.03.2019 r.
Hala Szkoły Podstawowej:
9:00 – 14:00 – Turniej tenisa stołowego „Gramy dla Wiktora i Piotrusia”
15:00 – 20:00 – XIX Mistrzostwa Zakładów Pracy (i Przyjaciół) Debrzna w halowej piłce nożnej, fantoniada, kawiarenka, ciepły poczęstunek

10.03.2019 r.
14:00 – Morsowanie – Jezioro Staw Miejski w Debrznie
15:00 – 20:00 – Koncerty i występy artystyczne, licytacje, fontoniada, kawiarenka i ciepły poczęstunek w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie

GWIAZDA WIECZORU
RECITAL AKUSTYCZNY SZYMONA WYDRY

 

16:00 – Maraton Zumby – Hala Szkoły Podstawowej

Również zapraszamy na bal charytatywny, który odbędzie się 02.03.2019 r. w Strzeczonie!

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu