Strona główna / Miasto i Gmina / Debrzno dla Tomka

Debrzno dla Tomka

28.02.2016 od godziny 14.30 -20 niedziela pełna wrażeń, emocji, a to wszystko na hali sportowej w Debrznie, odbędą się rozgrywki piłki nożnej, a przy tym: sprzedaż ciasta, kawy, napojów, loteria fantowa, malowanie dzieci, trampoliny, balony 🙂 🙂 oj będzie się działo, pieniążki uzbierane ze sprzedaży będą przekazane na operację dla Tomka z Debrzna.

Ci z Was, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli pojawić się na niedzielnych zmaganiach mogą dołączyć się do akcji dzień wcześniej, tzn. w sobotę 27 lutego, gdy w tym samym miejscu od godz.12.00 realizowany będzie IV turniej siatkówki amatorskich drużyn mieszanych z okazji rocznicy wyzwolenia miasta. Na starcie stanie pięć ekip, w tym (oprócz trzech miejscowych) dwie przyjezdne, ze Złotowa i Chojnic.

Apelujemy zatem do wszystkich uczestników turniejów piłkarskich (zawodników, ale
i kibiców, których zapewne nie zabraknie w szkolnej hali) o życzliwą reakcję. Zapraszamy!

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu