Strona główna / Gmina / Czyste Powietrze Pomorza – edycja 2018

Czyste Powietrze Pomorza – edycja 2018

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił konkurs „Czyste powietrze Pomorza”. Dofinansowanie dotyczy likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym, źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą klasy 5), elektrycznymi urządzeniami grzewczymi lub podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej źródeł ciepła zasilających budynki jednorodzinne (stanowiące własność osób fizycznych) i wielorodzinne, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe.

Do konkursu mogą być zgłoszone zadania nie rozpoczęte.
Dotacją nie może zostać objęta nieruchomość lub jej część wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej.

Wysokość dofinansowania to ok 35% kosztów kwalifikowanych – zakup oraz montaż systemu grzewczego i wykonanie instalacji wewnętrznej.

Wniosek znajduję się w załączniku lub można pobrać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno w pok. nr 32. Wnioski należy składać w sekretariacie do 30.04.2018r. do godz. 13.00. Wszelkie informacje można uzyskać kontaktując się z pracownikiem Urzędu – P. Iwoną Śliwińską – pok. nr 32 lub po nr tel. 59 89 35 351, nr wew. 48.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu i zachęcamy do składnia wniosków.

Ogłoszenie o naborze
Regulamin
Wniosek