Strona główna / Miasto / Częściowe wyłączenia oświetlenia ulicznego i drogowego

Częściowe wyłączenia oświetlenia ulicznego i drogowego

W związku z zaistniałą sytuacją na rynku energetycznym pragniemy poinformować Państwa o rozwiązaniach, które zostaną podjęte w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i ograniczeniu jej kosztów.

Ogromny wzrost cen energii elektrycznej znacząco zwiększa koszty m in. funkcjonowania oświetlenia ulicznego. W związku z tym na organy administracji publicznej nałożono obowiązek ograniczenia jej zużycia. Ograniczenia w tym zakresie będą funkcjonowały także w Debrznie. W związku z koniecznością ograniczenia kosztów oraz zasadą racjonalnego gospodarowania finansami gminy informujemy, że została podjęta decyzja o czasowym wyłączeniu oświetlenia ulicznego i drogowego w mieście Debrzno i wszystkich miejscowościach gminy:

 

Aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort mieszkańcom, informujemy, że planowane wyłączenia dotyczyć będą jedynie godzin nocnych między godziną 23:30 i 4:30.  Wyłączenia będą wprowadzane sukcesywnie od dnia 22 listopada 2022 roku.

 

Ze względów technicznych wyłączone nie będzie oświetlenie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 188

 

Ze względów technicznych i strategicznych włączone pozostanie oświetlenie w centrum miasta przez które przebiega droga wojewódzka nr 188 (ul. Wojska Polskiego, ul. Kościuszki, ul. Traugutta, ul. Harcerska) oraz w miejscowościach na trasie drogi krajowej nr 22.

 

Jednocześnie informujemy, że duża część tradycyjnych opraw sodowych będzie wymieniana  na energooszczędne oprawy LED. Pozwoli to na uniezależnienie oświetlenia od zewnętrznych czynników ekonomicznych i stopniowy powrót do oświetlenia działającego przez całą noc.

 

Liczymy na Państwa zrozumienie tej trudnej i niezależnej od Nas wszystkich sytuacji. Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia i zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby oświetlenie uliczne w porze nocnej zostało jak najszybciej przywrócone.

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu