Ważne

Nabór kandydatów na wolne stanowisko ds. księgowości podatkowej i budżetowej

Informujemy o wolnym stanowisku urzędniczym w Urzędzie Miejskim w Debrznie ds. księgowości podatkowej i budżetowej. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej i budżetowej” w sekretariacie UM w Debrznie do godz. 15:00 28 stycznia 2022 roku lub na adres: Urząd Miejski ...

Czytaj więcej

Informacja dla hodowców drobiu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Człuchowie z uwagi na występujące obecnie bardzo poważne zagrożenie zakażenia drobiu wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków ze strony dzikiego ptactwa na całym terytorium Polski, a także z uwagi na pojawiające się nowe ogniska choroby zarówno w kraju, jak i innych państwach europejskich, zaleca aby zarówno w gospodarstwach przyzagrodowych, utrzymujących drób na własne potrzeby, jak również w większych fermach ...

Czytaj więcej

Dodatek osłonowy

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że od 17 stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej Debrznie. Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu ...

Czytaj więcej

obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do CEEB

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)*. Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy. ZOSTAŁO TYLKO 6 MIESIĘCY! Terminy: deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca ...

Czytaj więcej

Indywidualne numery rachunków dla klientów UM

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2022 roku dla klientów Urzędu Miejskiego w Debrznie obowiązywać będą nowe indywidualne numery rachunków bankowych. Informację o nadaniu nowego indywidualnego numeru rachunku otrzymają Państwo wraz z podatkowymi nakazami płatniczymi. W przypadku dokonywania wcześniejszych płatności prosimy o dokonywanie wpłat na numer 78 9326 0006 ...

Czytaj więcej

Zaktualizuj swój wniosek! – PPGR

W związku z trwającą weryfikacją wniosku Gminy Debrzno przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, złożonego w konkursie „Granty PPGR – wsparcie rodzin popegeerowskich w rozwoju”, i otrzymanymi od instytucji weryfikującej uwagami, uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców (rodziców/opiekunów prawnych uczniów, ubiegających się o komputery  oraz osoby pełnoletnie, które złożyły oświadczenia we własnym imieniu) o konieczności ...

Czytaj więcej

Ostatni dzień zbiórki żywności

Już dziś ostatnia szansa na złożenie żywności oraz środków higienicznych na rzecz osób potrzebujących w związku z sytuacją na granicy Polsko – Białoruskiej. Przypominamy, iż żywność powinna mieć długi termin przydatności. Wśród rzeczy, które można ofiarować osobom potrzebującym są: kubki do zalania wrzątkiem oraz zupki „chińskie” (smaki nie mięsne), pieczywo ...

Czytaj więcej

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu